please note that delivery ETA has increased due to backlog and COVid19 restrictions in level4. Our phone lines will not be operational.

SKU: 37927427911

MSK Konsepte Afrikaans 0-5months

Age Group/Gender
12 items left
Geduende die eeste twaalf maande jy on-gelooflike veranderinge in jou pasgegeborene opmerk.  Die verbetering van sommige vaardighede, soos om te rol, sit of kruip, is duidelik sigbaar.  Ander, soos die ontwikkeling van knosepte soos ruimtelike bewustheid, grootte en kleur, sal jy mettertyd waarneem.

Sign Up