Epic prices on epic brands! Smiles delivered daily! Why shop anywhere else?

0

Your Cart is Empty

SKU: 1458005180423

MSK Creativity / Kreatiwiteit 2-3 yrs

1 item left

Creative play and artistic activities play a big role in a toddler's learning and development. They help nurture imagination and also develop problem-solving, thinking and motor skills. Toddlers can use creative play to communicate their feelings. They might not always be able to say why they’re feeling angry, depressed, happy or frightened, but in an encouraging environment, they might be able to. Let them use these arts activities and experiences to express these feelings using paint, colour, movement, mime, dramatic gestures, singing or dancing.


Kreatiewe speel en artistieke aktiwiteite speel 'n groot rol in die kleuter se leer en ontwikkeling. Hulle help verbeelding en ontwikkel ook probleemoplossings-, denk- en motoriese vaardighede. Kleuters kan kreatiewe spel gebruik om hul gevoelens te kommunikeer. Hulle kan nie altyd kan sê hoekom hulle kwaad, depressief, gelukkig of bang voel nie, maar in 'n bemoedigende omgewing kan hulle dit dalk. Laat hulle hierdie kunsaktiwiteite en ervarings gebruik om hierdie gevoelens uit te druk deur verf, kleur, beweging, mime, dramatiese gebare, sang of dans te gebruik.

Sign Up