Festive season has started loading!!! Be prepared for AWESOMENESS:-)

0

Your Cart is Empty

SKU: 1458018680839

MSK Creativity / Kreatiwiteit 3-4 yrs

11 items left

Giving your child time, materials and space to be creative is very important. They like to be spontaneous in their creative play, so it’s good to follow your child’s lead. However, there will also be times when your child wants you to be more involved in guiding the play. By being actively involved, you can develop your child’s skills and understanding even more.


Om jou kind se tyd, materiaal en ruimte te gee om kreatief te wees, is baie belangrik. Hulle hou daarvan om spontaan te wees in hul kreatiewe spel, dus dit is goed om jou kind se leiding te volg. Daar sal egter ook tye wees wanneer jou kind wil hê jy moet meer betrokke wees by die leiding van die toneelstuk. Deur aktief betrokke te wees, kan jy jou kind se vaardighede en begrip selfs meer ontwikkel.

Sign Up