Our rewards program will be coming to an end on the 31st July.

0

Your Cart is Empty

SKU: 1458031624199

MSK Creativity / Kreatiwiteit 4-5 yrs

17 items left

Typically, around the ages of four or five - drawings of faces and people appear. Hilariously for us as parents, pictures of people nearly always start without any body at all - so the arms and legs spring straight out of the head. Your child will love to express themselves and their ideas using crayons, paints, playdough, clay, scissors, glue and paper.


Rondom die ouderdomme van vier of vyf - tekeninge van gesigte en mense verskyn. Lekker vir ons as ouers, foto's van mense begin amper altyd sonder enige liggaam - sodat die arms en bene reguit uit die kop spring. Jou kind sal graag hulself en hul idees uitdruk deur gebruik te maak van kryte, verf, speeldeeg, klei, skêr, gom en papier.

Sign Up