We are currently trading under Level3 restrictions. All queries are being attended to with urgency. You understanding is appreciated.

0

Your Cart is Empty

SKU: 37928110087

MSK Konsepte Afrikaans 6m-6yrs

Age Group
10 items left

Ontwikkel en verbeter die vermoee om vrae te vra en probleme op te los deur die blootstelling aan Wiskundige konsepte.  Dit sluit in die identifisering van patrone en verwantkappe, syferwerk en die sortering van voorwerpe in kleur en grootte.

Sign Up