please note that delivery ETA has increased due to backlog and COVid19 restrictions in level4. Our phone lines will not be operational.

SKU: 37928110087

MSK Konsepte Afrikaans 6m-6yrs

Age Group
13 items left

Ontwikkel en verbeter die vermoee om vrae te vra en probleme op te los deur die blootstelling aan Wiskundige konsepte.  Dit sluit in die identifisering van patrone en verwantkappe, syferwerk en die sortering van voorwerpe in kleur en grootte.

Sign Up