icon

Our rewards program will be coming to an end on the 31st July.

0

Your Cart is Empty

SKU: 53253371399

MSK Identity/Identiteit 6/11months

2 items left

When you look at your baby, it can be hard to believe that the first year plays such a crucial role in developing their sense of identity. Despite their total physical and emotional dependence on you, you will soon see how your young person's unique personality emerges.

 Remember that all babies differ and will develop at their own pace. Don’t compare your child's progress with others, they will reach every milestone when they are ready.

Wanneer jy nou na jou baba kyk, is dit dalk moeilik om te glo maar hierdie eerste jaar speel ’n deurslaggewende rol in die ontwikkeling van hul sin van identiteit en saamhoort. Ondanks hul totale fisieke en emosionele afhanklikheid van jou, sal jy gou sien hoe jou kleintjie se eie, unieke persoonlikheid vorendag kom. Onthou dat alle babas verskil en op hul eie tyd en pas ontwikkel. Moet dus nie jou kleinding se vordering met ander s’n vergelyk nie; hulle sal elke mylpaal bereik wanneer hulle gereed is.

Sign Up

Speed optimized by TinyIMG